Kisah Syahidnya Ummu Haram binti Milhan
SEKILAS INFO
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
WAKTU :

Kisah Syahidnya Ummu Haram binti Milhan

Terbit 14 February 2021 | Oleh : Admin | Kategori : Hadits / Kisah Syahid / Sahabiyah / Sirah / Sirah Sahabiyah / ummu haram binti milhan


DIALAH Ummu Haram binti Milhan. Beliau adalah saudari Ummu Sulaim bibi dari Anas bin malik. Beliau istri dari salah seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Shamit.

Ummu Haram merupakan wanita yang terhormat, beliau masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad ﷺ serta ikut berhijrah.

BACA JUGA: Kisah Ummu Syuraik Al-Qurasyiah, Perempuan Pembela Dakwah

Ummu Haram berangan-angan untuk menyertai peperangan bersama mujahidin yang menaiki kapal untuk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatannya kepada Allah saja.

Allah mengabulkan angan-angan dari Ummu Haram dan mewujudkan cita-citanya. Tatkala menikah dengan Ubadah bin Shamit, mereka keluar untuk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahidnya dalam perang Qabrus.

Suatu ketika Ummu Haram keluar bersama dengan suaminya untuk berperang. Tatkala telah melewati laut, beliau naik seekor hewan kemudian hewan itu melemparkan beliau ke tanah hingga wafat.

BACA JUGA: Ummu Mundzir, Saksi Berpindahnya Kiblat Umat Islam

Peristiwa tersebut terjadi ketika perang Qabrus. Sehingga Ummu Haram dikuburkan di sana. []

Sumber: Mereka Adalah para Shahabiyat/ Penulis: Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, dkk/ Penerbit: At-Tibyan/ Juli, 2012Source link

SebelumnyaManusia Sulit Meninggalkan Urusan Dunia – Islampos SesudahnyaKisah Orang yang Masuk Surga Lebih Dulu daripada Seorang Syuhada – Islampos

Berita Lainnya

0 Komentar